PLEIT2014

PLEIT2014 is een daverend succes geweest. Ruim 400 aanwezigen scherpten hun visie en deden nieuwe kennis op. Hieronder vindt u de hoofdpunten van de dag, het foto-album, presentaties en factsheets.

437

Deelnemers

26

Sprekers

16

Kennissessies

8

Sponsorsessies

PLEIT2014 - THE DAYS AFTER

Tijdens de diverse lezingen en workshops op PLEIT2014 kwamen de belangrijkste ICT onderwerpen voor de juridische sector aan bod. Van diverse lezingen zijn inmiddels factsheets beschikbaar, waarin informatie te vinden is over de spreker(s), een samenvatting van de lezing en contactinformatie voor aanvullende vragen. Verder op deze archiefpagina vindt u een compleet overzicht van het programma-onderdelen waarvan u de presentatie of factsheet kunt downloaden.

VIDEOREGISTRATIE PLEIT2014

Ook tijdens PLEIT2014 is een videoregistratie gemaakt van de dag. Bekijk de video hieronder:

PLEIT2014 - videoregistratie

EVALUATIE BEVESTIGT SUCCES

Image
Evaluatie - Publiek

Met scores boven de 95% voor 'uitstekend' en 'goed' is PLEIT2014 meer dan geslaagd! Verder ingezoomd op de onderdelen - het voortraject, het dagprogramma, de sprekers en de locatie - scoorde PLEIT2014 'uitstekend' en 'goed' bij ruim 90% van de bezoekers, hierbij partners en ambassadeurs niet meegerekend. De score voor organisatie was met meer dan 70% 'uitstekend' en 30% 'goed' verreweg het hoogste. Een mooi uitgangspunt voor PLEIT2015. In de onderstaande infographic de belangrijkste conclusies uit de evaluatie in één oogopslag.

IT programma

Voor ICT-ers werkzaam in de juridische sector bood PLEIT2014 een speciaal IT-programma.

Het IT programma tijdens PLEIT2014

In de ochtend werd aansluitend op de ontbijtsessie en de algemene sessie over cybersecurity een ronde tafel georganiseerd onder leiding van Rob Ameerun. In de middag vond een interactieve Hack sessie plaats.

Ronde tafel ICT: Toekomstvisie op ICT voor de juridische praktijk

Het juridische werkveld maakt boeiende ontwikkelingen door. Dit heeft uiteraard impact op het werk van de jurist, maar meer nog op het werk van de ICT-er werkzaam in de juridische sector. Welke rol speelt ICT in de digitalisering van de rechtspraak? Wat zijn aandachtspunten, valkuilen, fabels en feiten? Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen tussen advocatuur, notariaat en deurwaarderij? En hoe vertaalt de ICT-er belangrijke kansen door naar de boardroom? Tijdens deze rondetafel specifiek voor ICT Managers wordt verder ingegaan op de belangrijkste thema's op de agenda van het juridische kantoor.

DIGITALE BEVEILIGING EN HACKEN

Digitale beveiliging en hacken

In deze interactieve sessie nemen we het publiek mee in de wereld van hacking. De verschillende fases die doorlopen worden om succesvolle Hacks uit te voeren zullen worden besproken, en ondersteund door hands-on voorbeelden. Een eye-opener, welke laat zien dat iedereen slachtoffer kan worden van cybercrime. In deze sessie komen niet alleen de hacking fases aan de orde, maar worden ook aandachtspunten qua beveiliging besproken om op de werkvloer mee aan de slag te kunnen. U kunt de samenvatting van de training door Rudy Baving - TSTC via deze website als factsheet downloaden.

Factsheets PLEIT2014

Jurist in de digitale omgeving
Arnoud Engelfriet
Trends in cybersecurity en de rol van de overheid
Wilma van Dijk
Rechtzekerheid in de huidige informatiemaatschappij
Jelger de Kroon
De digitale agenda van de deurwaarder: Beslagregister & DAG
Oscar Boeder | Jan de Swart
Het advocatenkantoor van de toekomst
Christ'l Dullaert | Hans Schuurman
Grensoverschrijdende digitale procedures: hoe werkt dat?
Ronald van den Hoogen
De nieuwe gedigitaliseerde rechtsgang
Gerry ten Huurne | Wilfried Derksen
Overheidsinformatie: steeds meer en beter toegankelijk
Hayo Schreijer
Gegevensbescherming vs gegevensverzameling: het informatie-ecosysteem
Anne-Wil Duthler (door André Biesheuvel)

IT Programma

Digitale beveiliging en hacken
Rudy Baving

Pauzesessies

Meer werk verzetten in minder tijd...met behulp van de stem
BigHand
Het beste van twee werelden met CCLAW
Clip Consultants
"Big data" voor advocatuur en notariaat
Devoon
De kracht van Microsoft Sharepoint
Epona
Nu even iets anders!
ICT Concept
Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk!
I-FourC
Het moderne advocatenkantoor in beeld
Trivium Software