Over PLEIT

Ieder juridisch kantoor heeft te maken met ICT. PLEIT is de kennisdag voor advocaten, notarissen en deurwaarders die op zoek zijn naar praktische richtlijnen om de ICT dienstverlening te optimaliseren. Het programma biedt informatie voor geïnteresseerden in, gebruikers van en verantwoordelijken voor ICT binnen de juridische praktijk.

JURISTEN EN ICT

De juridische sector is volop in beweging. Nieuwe wet- en regelgeving, digitaliseren, privacy en ondernemerschap zijn slechts enkele hoofdthema's voor advocatuur, notariaat en deurwaarderij. Daarnaast blijven IT beveiliging, kostenefficiëntie en kennismanagement aandacht vragen van juristen van nu. PLEIT brengt al deze hoofdthema's samen op één dag: actualiteit, visie en trendinformatie over de belangrijkste ICT thema's voor de juridische sector.

VOOR WIE

PLEIT is dé Kennisdag over ICT voor de Juridische Praktijk. Gericht op de advocatuur, het notariaat en de deurwaarderij. Voor advocaten, notarissen en deurwaarders, maar ook partners, ICT-verantwoordelijken én medewerkers van kantoren uit de advocatuur, het notariaat en de deurwaarderij. PLEIT biedt een programma met actuele kennissessies, scherpe debatsessies en interactieve workshops: PLEIT is zien, doen en beleven.

PLEIT is bedoeld voor advocaten, notarissen en deurwaarders en medewerkers in dienst van deze kantoren. Alleen zij kunnen zich kosteloos aanmelden. Om dit mogelijk te blijven maken, heffen we voor professionals buiten deze specifieke doelgroep een toegangsprijs van € 299,- excl. btw. Buiten de doelgroep vallen onder andere ICT-leveranciers en adviseurs, juristen, studenten en overige geïnteresseerden. 

LEXXYN GROEP

Als vaste partner draagt de Lexxyn Groep bij aan deze kennisdag. De Lexxyn Groep voorziet in de volledige ICT-behoefte van advocaten, notarissen en deurwaarders. De gebundelde ervaring en collegialiteit van de partners maakt de Lexxyn Groep tot dé kennispartner voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de juridische sector. Meer informatie: www.lexxyn.nl.

AMBASSADEURS

PLEIT wordt ieder jaar weer mede mogelijk gemaakt door sponsoren en ambassadeurs. Specialisten in vakspecifieke (software)oplossingen, communicatie, kennis en meer. Wilt u als sponsor of ambassadeur betrokken zijn bij PLEIT? Neemt u dan contact op met de PLEIT organisatie: 088 002 84 99 of per mail info@pleit.nl.