Themadossiers

Tijdens PLEIT komen de belangrijkste thema's over ICT voor juristen aan bod. Voor drie thema's - Digitaal procederen (programma KEI), GDPR/AVG en digitale vaardigheden - zijn themadossiers ontwikkeld. Niet uitputtend, maar wel een goed startpunt om te grasduinen.

Themadossier Digitaal Procederen (KEI)

Digitalisering van de Rechtspraak, digitale procesinleiding, programma KEI; termen die al enige tijd regelmatig terugkomen in juridische media. Op PLEIT is tijdens meerdere edities aandacht besteed aan programma KEI. In dit themadossier actualiteit, achtergronden en de themavideo.

Digitaal procederen (KEI)

Themadossier GDPR / AVG

Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken actief en per 25 mei 2018 wordt de GDPR / AVG van kracht. Welke impact heeft dit op de juridische sector? In dit themadossier hebben we actualiteit en achtergronden opgenomen.

GDPR / AVG

Themadossier Digitale vaardigheden

Mensen durven nog niet altijd te vertrouwen op technologie. Terwijl juist binnen de juridische sector wordt gewerkt met lappen tekst, uitgebreide documenten en gedetailleerde overzichten. De juridische professional krijgt te maken met veel offline en online informatiesystemen en spendeert veel tijd aan het zoeken naar en delen van informatie. Daarom, hoe is het gesteld met de digitale vaardigheden van juristen?

Digitale vaardigheden