Themadossier GDPR / AVG

Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken actief en per 25 mei 2018 wordt de GDPR/AVG van kracht. Welke impact heeft dit op de juridische sector? In dit themadossier hebben we actualiteit en achtergronden opgenomen.


 

Actueel

Nieuwsberichten branche organisaties


 

Verdieping

VIDEO - Privacy: De belangrijkste aandachtsgebieden voor privacy in de juridische sector

Tijdens PLEIT2018, de kennisdag over ICT voor de juridische praktijk, was privacy een van de hoofdthema's. Thijs Drouen van de Autoriteit Persoonsgegevens gaat in deze video in op de belangrijkste punten omtrent privacy en de AVG voor de juridische sector.


 

Verdieping

Compliance Checker

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bedrijven en organisaties (61%) is momenteel niet in staat de impact van de nieuwe privacywetgeving GDPR in te schatten. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf nog onbekend is met de nieuwe, Europese wetgeving die in mei 2018 van kracht wordt. Omdat de invoering van GDPR grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering en de inrichting van de IT, heeft ESET – in samenwerking met Mazars – de GDPR Compliance Checker ontwikkeld.


 

Actueel

Blogserie AVG


 

Actueel

Meldplicht datalekken