Nieuws & blogs

De geboorte van de digitale notaris

/

Gertjan de Gans - NEXTlegal

15 juli 2021

2022 is het jaar van de definitieve doorbraak van de digitale notariële akte. Onder leiding van Europa wordt de eerste Nederlandse digitale notariële akte in 2022 een feit. Europa heeft bepaald dat vanaf 1 augustus 2021 het mogelijk is om online – volledig digitaal – een BV op te richten. Omdat de Nederlandse wetgever de wet nog niet klaar heeft, is deze datum met een aantal maanden uitgesteld. Dit doet echter geen afbreuk aan de komst van een nieuw digitaal tijdperk in de notariële dienstverlening.

De digitale notaris

Met de invoering van de digitale notariële akte van oprichting van een BV, verandert het beroep van notaris. Vanaf dat moment moet je namelijk als notaris volledig digitaal kúnnen werken. Vanaf de intake tot en met het versturen van de akteafschriften naar de klant. De digitale notaris is daarmee een feit.

Alle notariële akten digitaal

Het volledig digitaal oprichten van een BV is de eerste stap in het volledig digitaal kunnen tekenen van alle notariële akten. In onze steeds digitaler wordende samenleving is het onvermijdelijk dat de complete notariële dienstverlening ook volledig digitaal kan plaatsvinden. De hele ­coronacrisis heeft de behoefte hieraan alleen maar versneld. Digitaal passeren wordt hiermee een volwaardig alternatief voor het fysiek tekenen van een akte, zeker voor de ­jongere generaties.

Gevolgen voor het notariaat

Maar wat betekent dit voor u als notaris? Stukje bij beetje zullen de ‘digitale akten’ terrein winnen en zullen cliënten vragen, nee sterker nog, zullen cliënten eisen dat de digitale dienstverlening van de notaris op orde is.

Je kunt ervoor kiezen om af te wachten en te reageren op het moment dat je echt wordt geconfronteerd met deze veranderingen, maar wellicht ben je dan al te laat. Je kunt er ook voor kiezen om proactief na te denken over deze (toekomstige) ontwikkelingen en ervoor te zorgen dat je er klaar voor bent.

Kansen!

Deze nieuwe marktsituatie zal ver strekkende gevolgen hebben voor de branche en voor individuele notariskantoren. Kantoren die proactief zijn, die hun huiswerk goed gedaan hebben en die hun propositie op orde hebben, zullen als winnaar uit de bus komen. Kantoren die afwachten en reactief reageren, zullen het onderspit delven.

Wat gaat u doen als notaris?

Dit artikel is ook gepubliceerd in het Lexxyn Groep magazine Legal&Tech editie 2. Het volledige magazine kunt u hier lezen.