Nieuws & blogs

Opening PLEIT2016 door KBvG, KNB & NOvA

5 augustus 2016

De voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders: Wilbert van de Donk, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: Jef Oomen en de algemeen deken van de Orde van Advocaten: Bart van Tongeren verzorgen op 11 oktober 2016 de openingsvideo van PLEIT. Voor alle drie de beroepsgroepen is ICT de komende jaren een speerpunt. De ontwikkelingen op ICT gebied volgen elkaar in rap tempo op en bieden de advocatuur, het notariaat en de deurwaarderij mooie kansen. PLEIT2016 maakt de voor u relevante kansen inzichtelijk.

In 2015 opende Staatssecretaris Klaas Dijkhoff het evenement waarin hij middels een video boodschap inging op de ontwikkelingen die spelen op ICT-gebied vanuit de politiek en hoe dit nu en in de nabije toekomst impact heeft op de juridische sector? 

Voor de opening van PLEIT2016 staan in september de video opnames gepland op locatie bij de KBvG, KNB en NOvA. De betrokkenen zullen ingaan op de ontwikkelingen en kansen die zijn zien voor de branches en hetgeen zij als beroepsorganisaties daarin betekenen.

Op dinsdag 11 oktober 2016 om 09:30 uur zal PLEIT2016 van start gaan met deze openingsvideo.