Nieuws & blogs

Social media is hartstikke eng!

21 september 2015

Oubollig
Advocaten, notarissen en deurwaarders hebben niet de naam erg vooruitstrevend zijn. De advocatuur wordt vaak gezien als een oubollig bolwerk met aparte regeltjes (de kernwaarden en de Gedragsregels 1992) en gebruiken. Voor een deel is dat zeker waar, maar inmiddels zijn er steeds meer (jonge) advocaten actief op onder andere Twitter en Facebook. Recent blogde Charlotte Meindersma nog over de Facebooktoppers van de advocatuur.

Gedragsregels 1992
De gedragsregels 1992 gelden voor alle in Nederland actieve advocaten. De laatste keer dat de gedragsregels zijn geüpdate was in 1992 en het zal niemand dan ook verbazen dat er geen aparte regel is over het gebruik van social media. Maar dat betekent niet dat deze gedragsregels niet gelden voor het gebruik van social media. Integendeel! Ook op social media moet een advocaat zich houden aan bijvoorbeeld zijn geheimhoudingsplicht. Een foto van jou in toga met je cliënt tweeten met de begeleidende tekst “Daar is mijn cliënt. Nog even samen overleggen”, kan je al in de problemen brengen. Gedragsregel 6 luidt namelijk:

“De advocaat is verplicht tot geheimhouding. Hij dient te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.”

Hetzelfde geldt voor notarissen en deurwaarders. Ook voor hun handelen op social media gelden hun respectievelijke gedragsregels. En ook bij hen is er geen gedragsregel voor het gebruik van social media. Dit terwijl de beroeps- en gedragsregels van het notariaat in 2011 nog herzien zijn.

Social media missers en tuchtrecht
Voor zover mij bekend, heeft het hierboven gegeven voorbeeld nog niet tot een klacht geleid. Mij is geen advocaat bekend die in de (tuchtrechtelijke) problemen is gekomen door het gebruik van social media.

Er is wel een zaak bekend van een notaris  - te herkennen aan de roze konijnenoren - die dankzij onderstaande foto op zijn persoonlijke (!) Facebookpagina een schorsing van één week aan de broek kreeg:

In de Verenigde Staten zijn de regels voor het gebruik van social media voor advocaten vaak strenger dan in Nederland. Daar wordt een advocaat vaker op de vingers getikt. Enkele voorbeelden van social media missers vind je hier, hier en hier.

Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die al huiverig waren voor social media zullen hun angsten door deze uitspraak bevestigd zien. Maar deze zaak was, voor zover mij bekend, een incident.

Bewust
De moraal van dit verhaal is dat social media leuk is, je in contact brengt met interessante mensen en ook commercieel gezien goede mogelijkheden biedt. Advocaten, notarissen en deurwaarders moeten zich daarbij wel realiseren dat hun gedragsregels ook gelden voor hun doen en laten op social media. Als je je bewust bent van jouw positie en de gedragsregels en je jouw gezonde verstand gebruikt, is er niets aan de hand.

De Auteur
Na ruim drie jaar als jurist bij een deurwaarderskantoor te hebben gewerkt, heeft Jeroen Veldhuis de overstap gemaakt naar de advocatuur en sinds januari 2007 is hij werkzaam als advocaat bij Visser & Van Solkema Advocaten te Amsterdam IJburg. De afgelopen jaren heeft Jeroen zich gespecialiseerd in incasso’s, beslag- en procesrecht, het executeren van gerechtelijke uitspraken, verbintenissenrecht, algemene voorwaarden en disclaimers, beleggingsklachten (Kifid) en BKR-procedures. Jeroen is lid van de specialisatievereniging Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (www.via-incasso.nl). Daarnaast is Jeroen Lid van het Magna Carta Juridisch Genootschap (www.magnacartajg.nl). Sinds september 2012 is Jeroen betrokken bij de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten op het gebied van gedragsrecht en ethiek.
 

 "Al bloggend op weg naar PLEIT2015"
Deze blog is geschreven in het kader van PLEIT2015. Ben jij jurist op het gebied van ICT recht en wil jij graag een prikkelende of informatieve blog over dit thema delen? Of deel je graag jouw kennis als jurist over de ontwikkelingen op het gebied van ICT die jou raken? Stuur je blog dan naar: pleit@deadvocatenwijzer.nl. Wij verspreiden het artikel onder vermelding van je naam en (kantoor)website via de websites en social media kanalen van De Advocatenwijzer en PLEIT2015. Aanmelden voor PLEIT2015 kan via de website www.pleit.nl. Hier kan je ook voor meer informatie terecht.