Nieuws & blogs

Handel in software is een handel in rechten!

27 juni 2014

Regelmatig wordt er in verschillende media aandacht geschonken aan het (toenemend) gebruik van open source software. Uit de praktijk blijkt vaak ook, dat men onvoldoende op de hoogte is van de juridische status van open source software. Handel in software is een handel in rechten. Dat geldt zeker ook voor open source software! Het feit dat er vaak geen kosten aan verbonden zijn, wil nog niet zeggen dat er geen verplichtingen mee gemoeid zijn. Op 14 juni 2013 heeft de Duitse rechter een belangrijke uitspraak gedaan voor de open source praktijk in de zaak Welte/Fantec.

In de zaak is Welte een open source ontwikkelaar van en auteursrechthebbende op ‘netfilter/iptables’. Deze software wordt verstrekt onder GPLv2 licentievoorwaarden. Deze licentievoorwaarden bepalen onder meer, dat het gebruik, het verspreiden en het kopiëren van de software toegestaan is. De GPLv2 licentievoorwaarden stellen echter wel de eis, dat de licentienemer verplicht is om dezelfde licentievoorwaarden te verbinden aan de verdere distributie van de in licentie gegeven software, wat tevens geldt voor kopieën en wijzigingen aan deze software. Voorts verplichten deze licentievoorwaarden dat de broncode beschikbaar moet zijn voor de volgende licentienemer.

De open source software van Welte is verwerkt in een product (mediaspeler) van het bedrijf Fantec. Fantec maakt namelijk gebruik van firmware van een Chinese leverancier, waarin de “iptables” – software van Welte is verwerkt. De broncode wordt echter niet conform de GPLv2 voorwaarden beschikbaar gesteld.

De rechter oordeelt dat er sprake is van schending van de licentievoorwaarden. Hierbij geeft de rechter aan, dat Fantec een eigen verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van het gebruik van open source componenten en zich dus niet kan verschuilen achter een tussenpartij (de Chinese leverancier). De licentienemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele schendingen van intellectuele eigendomsrechten, ook indien de leverancier hiervoor instaat.

Dezelfde Welte heeft in 2004 overigens het bedrijf TomTom succesvol aangesproken op het feit, dat TomTom niet conform de GPL-licentievoorwaarden handelde.

Uit deze zaken blijkt het belang van het actief controleren van open source compliancy voor zowel leveranciers als licentienemers.

Ook voor software escrow is open source compliancy essentieel. De Arbit-voorwaarden van de overheid bepalen bijvoorbeeld, dat leveranciers verplicht zijn om te voorzien in een escrow-regeling, ook in geval de software open source componenten bevat. Voor het in depot nemen van software is het noodzakelijk om te beoordelen of de software open source componenten bevat om mogelijke acties van auteursrechthebbenden, zoals in de praktijk gebeurt, en daarmee eventuele frustratie van afgifterechten te voorkomen.

De auteur
Andre Kamps is partner bij IT-juridisch adviesbureau De IT-jurist B.V. Hij heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van IT-overeenkomsten, escrow, internetrecht, intellectueel eigendom en IT-recht. Hij werkt samen met Stichting IT-notaris. Stichting IT-notaris is het specialisatieorgaan van alle IT-notarissen in Nederland. Stichting IT-notaris heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij.
 

"Al bloggend op weg naar PLEIT2014"
Op de site van De Advocatenwijzer is al menig artikel verschenen over ICT en recht. In de aanloop naar PLEIT2014 zullen wij wekelijks een blog plaatsen over dit onderwerp. De artikelen dienen ter kennisneming en inspiratie voor deelnemers, (potentiële) cliënten en andere geïnteresseerden. Ben je jurist op het gebied van ICT recht (in de breedste zin des woords) en wil je een interessant en prikkelend artikel delen over dit thema? Stuur je blog naar: pleit@deadvocatenwijzer.nl. Zo gaan wij samen al bloggend op weg naar PLEIT2014!