Dimmen Wesdijk

Dimmen Wesdijk is algemeen directeur van Helder Telecom & Partner Lexxyn Groep. Samen met collega’s van de Lexxyn groep is hij altijd op zoek naar verbeteringen, maar ook naar productintegraties die het werken makkelijker maken'.