Nieuws & blogs

3 onderwerpen voor uw kantoor om over na te denken

/

Tom Jansen - Lexxyn Groep

29 december 2023

2023 markeerde een keerpunt in de toegankelijkheid van AI-technologieën zoals ChatGPT, en Microsoft’s Copilot en hoe professionals en bedrijven deze technologie benutten. Deze tools, geïntegreerd in dagelijkse applicaties zoals Microsoft 365, beloven een revolutie in productiviteit en creativiteit door datagedreven inzichten en geautomatiseerde hulp bij werkzaamheden. Terwijl AI steeds meer geïntegreerd wordt in ons werk, is het belangrijker dan ooit om na te denken over versterkte cybersecurity en de voortdurende digitalisering binnen het notariaat en de advocatuur.

Dit artikel biedt een blik op de toekomst van AI, de uitdagingen rondom cybersecurity en digitalisering in het notariaat en de advocatuur.

AI toegankelijk voor iedereen

In 2023 is de deur naar AI op een kier gezet door de publieke toegang tot diensten als ChatGPT. Ik denk dat bijna elke nieuwsgierig aangelegde jurist al wel eens heeft geprobeerd een prompt af te vuren op een AI-tool, maar nu Microsoft in het laatste kwartaal van 2023 Copilot (de op het taalmodel van ChatGPT gebaseerde AI product van Microsoft) heeft opengesteld voor het grote publiek, verwacht ik dat in 2024 werkelijk iedereen met AI aan de slag kan gaan.

Met Copilot zijn de AI-tools geïntegreerd in uw Microsoft 365 producten zoals Excel, Word, Teams en Outlook. Dat betekent dat u bijvoorbeeld in Excel een dataset met menselijk geformuleerde vragen kunt laten analyseren, of in PowerPoint gelikte slides kunt laten designen, of in Word inspiratie kunt vragen om uw writersblock te doorbreken. Alles zonder u bekende werkomgeving of applicatie te verlaten. AI is dus toegankelijk geworden voor iedereen. Of men het ook werkelijk gaat toepassen laat ik in het midden, maar ik zie absoluut de toegevoegde waarde.

Nog meer aandacht voor cybersecurity

Het begint te voelen als een vastgelopen LP, maar ja, ook in 2024 moet u bezig blijven met cybersecurity. Niet alleen omdat het dreigingslandschap continu veranderd, maar ook omdat er wetgeving aankomt die dit gaat afdwingen in bepaalde sectoren (NIS 2) en omdat door de eerder beschreven adoptie van AI ook de cybercriminelen sterkere wapens in handen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een voorheen relatief eenvoudige phisher, die met ChatGPT opeens briljante phishingmails kan schrijven.

Ook zagen we in 2023 de eerste deepfake CEO-fraude, waarbij de gelijkenis van de CEO van Bunq in een video werd misbruikt om te proberen frauduleus te handelen. Daar komt bij dat ook steeds meer verzekeraars hun polissen en tarieven koppelen aan welk type securitymaatregelen u treft. Ga dus aan de slag met bewustwording binnen uw kantoor als u dat nog niet doet, ga in gesprek met uw IT-partner wat er nog veiliger en beter kan en zie security niet langer als sluitpost op de begroting.

Digitalisering in het notariaat en de advocatuur

Sinds 1 januari kunnen notarissen digitaal een BV oprichten. Ook zien we daarnaast dat andere digitaliseringsthema’s zoals het online identificeren en ondertekenen van andere stukken, zowel in het notariaat als in de advocatuur in een stroomversnelling raken.

Ook is de Rechtspraak nog steeds druk doende met Project DT, waarin digitaal procederen voor steeds meer rechtsgebieden beschikbaar wordt. Nu nog via webportalen van de Rechtspraak, maar (en misschien is de wens de vader van de gedachten) dit zou zomaar eens het jaar kunnen worden van de zogenaamde systeemkoppeling. Dan wordt het mogelijk om rechtstreeks vanuit uw softwarepakket uw processtukken in te dienen. De uiteindelijke planning is natuurlijk aan IVO Rechtspraak.


trends voor 2024 in Legal&tech