Thijs Drouen

Thijs Drouen is directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hij werkt sinds juni 2014 bij de AP, eerst als hoofd Juridische Zaken en sinds januari 2018 als Directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering. Daarvoor werkte hij onder meer in diverse leidinggevende functies en als ambtenaar van staat bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State.