Nieuws & blogs

Customers the day after tomorrow

5 juni 2018

Steven van Belleghem, keynote spreker van PLEIT2018, vat 10 jaar samen: digitaal mobiel zijn heeft onze wereld overgenomen. De volgende stap is AI (Artificial Intelligence): een onzekere, maar zeer kansrijke ontwikkeling.

De klant centraal

Alles draait voor Steven om het centraal stellen van wat de klant wil. Klantverwachtingen liggen door digitalisering ongekend hoger dan in het verleden. “De moderne cliënt verwacht dezelfde snelheid en service van een advocaat als van Bol.com.” volgens Steven. De nieuwe differentiator voor de juridische sector is het besparen van tijd voor de cliënt. Steven daagt daarom de toehoorders uit om na te denken hoe ze in 2030 hun cliënten bedienen.

Tips voor de juridische sector

#1: Zijn eerste tip: de inzet van data. Niet om direct geld aan de data te verdienen, maar om een beter inzicht te krijgen in wat de klant precies wil. En dat te (blijven) bieden.

#2: Tip twee: veranderende interfaces. Klanten verwachten snellere reacties, persoonlijke antwoorden en een gepersonaliseerde ervaring. De consumentenmarkt beleeft deze verandering nu door smart home assistenten met AI. De juridische sector moet op een nieuwe manier toegankelijk worden voor haar cliënten om aan deze verwachtingen te voldoen. Wie voor haar klant een “zero-effort” ervaring weet te creëren, wint volgens Steven de concurrentiestrijd.

#3: Het sluitstuk is “Intelligence Augmented”, de koppeling tussen data, AI en de persoonlijke beleving. Op basis van probability scoring worden sommige zaken geautomatiseerd afgehandeld door inzet van AI, en krijgen de speciale gevallen de nodige persoonlijke (lees: menselijke) aandacht. AI is geen vervanger, maar een aanvulling voor de menselijke factor. “AI kan een boost in kwaliteit en efficiency opleveren voor de juridische sector”, aldus Steven. 

De winnaars van morgen

Steven betoogd dat de winnaars van morgen zich onder andere moeten richten op gemak, marketing richting machines en onderscheidend vermogen. Daardoor komt de klant centraal te staan en wordt hem of haar de best mogelijke beleving geboden.