Nieuws & blogs

We are all cyborgs

27 oktober 2016

Als advocaat werk je hard en het liefst alleen. Je bent betrokken bij je werk en je wilt met volle overgave en overtuiging je werk doen. Dit alles met maar één doel: het helpen van de cliënt. Dat is een advocaat anno 2016, volgens Casey Flaherty. Wij krijgen het werk af, maar met een inefficiënt gebruik van tijd, met te weinig oprechte dialoog, beperkte samenwerking en met een tekort aan digitale vaardigheden. Casey geeft een verrassend beeld van de hedendaagse en toekomstige jurist.

De set aan professionele vaardigheden van een jurist bestaat uit zowel positieve als negatieve skills. Kantoren laten cliënten veelal niet betalen voor de geleverde kennis, maar voor de tijd die we besteed hebben. Cliënten vinden dat juristen het werk doen in te veel tijd, wat continue aanleiding tot vervelende discussie is. En discussiëren over het harde werk dat geleverd is om de zaak op tijd af te krijgen is niet motiverend; voor niemand. Met het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde kunnen kantoren hun declaratieproces een andere, positieve, draai geven. Technologie én digitale vaardigheden kunnen hierbij helpen.

Vakkennis anders inzetten
Een andere ontwikkeling is de groei van In-house general counsels. Voor veel juridische professionals voelt dit als een bedreiging, maar volgens Casey biedt het juist weer kansen. Door de groei-explosie van innovaties en de complexiteit hieromtrent, is gespecialiseerde kennis meer dan ooit noodzakelijk. Kortom, juristen zijn ook in de toekomst nog steeds onmisbaar. Alleen is het hierbij wel belangrijk na te denken over de vraag: hoe kan vakkennis anders ingezet worden?

Ergens zijn we allemaal cyborgs, aldus Casey. We zijn omringd door technologie, als we slapen zijn we vaak dichter bij onze smartphone dan bij onze partners. We vertrouwen technologie (smartphones, computers) om dingen voor ons te onthouden en om te communiceren. We laten ons leven leiden door technologie, alleen zijn we nog niet uiterst bedreven met deze technologieën. We hebben ons gedrag nooit helemaal aangepast aan deze ‘digitale hersenen.’ Hoe zorgen we ervoor dat deze apparaten ons uiteindelijk optimaal met elkaar verbinden? Onderzoek van Casey wijst uit dat nog steeds veel juridische professionals technisch slecht onderlegd zijn. Voor alle werkzaamheden hebben we tools en apps, maar hoe zet je deze maximaal in? Met up to date IT-vaardigheden zijn professionals in staat alle digitale technologieën volledig in te zetten. Hierbij is het doel, meer werk verzetten in minder tijd. Hiervoor dient echter de juridische dienstverlening, de jurist inclusief, te veranderen.

Life-time learning
We gaan accelereren in ICT; dat is een vast gegeven. Verzetten heeft geen zin, we moeten blijven leren. Waar wil je beter in worden en focus je daarop, is de boodschap van Casey. Blijf leren, dan blijf je ook innoveren. Stel jezelf regelmatig de vragen: ‘Wat hebben we nodig om te innoveren en wat hebben we hiervoor al in huis? Kunnen we dat wat we in huis hebben, nog verder verdiepen door middel van training?’ Advocaten vinden training niet leuk, maar volgens Casey is het belangrijk om uit je comfortzone te stappen en het belang van training op maat te erkennen. Daarbij is het van belang om continue data te verzamelen om ideeën en resultaten te onderbouwen. Zonder data ben je gewoon een mens met een mening. Zorg dat je meer wordt: een human cyborg bijvoorbeeld. Zoals Casey zegt: ‘Technologie is the easy part, people are the difficult part.’ Ga de uitdaging aan: gooi je angsten overboord en wordt een life-time learner.