Nieuws & blogs

Hoe beveiligt u zich tegen cybercrime? PLEIT2016 geeft antwoord.

26 mei 2016

Als er één onderwerp is dat de afgelopen maanden veel aandacht kreeg, was het wel ‘digitale inbraak’, zeker in relatie tot de Wet meldplicht datalekken. Hierdoor is niet alleen het bewustzijn gegroeid, maar ook het aantal vragen rondom dit onderwerp. PLEIT2016 geeft antwoord.

Op 17 mei 2016 publiceerde Mr. het bericht ‘Advocatuur wakker geschud door Wet meldplicht datalekken’. Een bericht over de stand van zaken binnen de juridische branche als het gaat om databeveiliging. Een stuk dat weer eens samenvat hoe het ervoor staat: de branche is zich meer en meer bewust van de risico’s, maar maatregelen worden nog lang niet over de volle breedte genomen. PLEIT omarmt dit gegeven volledig en zal het thema daarom ook dit jaar wederom aandacht geven en bezoekers voorzien van handvatten.

Te weinig tijd voor kennisopbouw
Dat veel kantoren zich niet geheel bewust zijn van de risico’s van cybercrime is geen desinteresse, maar is te herleiden naar de drukte van de dag. Er is gewoonweg niet altijd tijd om op de hoogte te blijven van alles wat losstaat van de functie-inhoud, maar wel consequenties heeft. Bezoekers aan PLEIT krijgen handvatten aangereikt om de risico’s te vertalen naar hun praktijk en passende maatregelen te nemen. Zo kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een workshop hacken om beter inzicht te krijgen in het fenomeen cybercrime of deelnemen aan relevante sessies op hun eigen kennisniveau.

Leren van ervaringen
Het artikel stelt tevens dat: "grote kantoren meer kunnen investeren in hun IT". Kleinere kantoren of eenpitters – en daar werkt toch 70 procent van alle advocaten – veel minder. "Het zou voor kleinere advocatenkantoren verplicht moeten zijn hun IT uit te besteden". PLEIT vindt dit een persoonlijke keuze. Een beslissing die ieder kantoor zelf dient te maken. Weloverwogen welteverstaan. PLEIT biedt kantoren de kans kennis te maken met gespecialiseerde partijen en te luisteren naar de ervaringen van collega-kantoren. Ook wordt verder ingegaan op de voor- en nadelen van werken in de cloud en de beveiliging van data. Op die manier kunt u als bezoeker beslissingen nemen rondom uw IT-omgeving. De gelegenheid om kennis op te doen zonder directe investeringen om deze te verkrijgen.

Schade minimaliseren
Gegevens en bestanden delen; de kern van vele werkzaamheden. Op PLEIT leert u welke manieren er zijn om snel en veilig online samen te werken. Het is ontzettend moeilijk u te wapenen tegen virussen waarvan u het bestaan niet eens kent. Wat u wel kunt doen is uw IT-omgeving en de protocollen op orde hebben, zodat u de schade kunt voorkomen of minimaliseren. In het artikel op Mr. gaat Olaf van Haperen verder in op de controleslag van De Orde en de rol die ingenomen kan worden. Hij geeft aan dat De Orde te weinig van dit onderwerp afweet. Juist om die reden, en het stimuleren van betrokkenheid van De Orde, nodigt PLEIT ieder jaar De Orde uit voor actieve deelname. Mede door dit onderwerp hoopt de organisatie van PLEIT dat de Orde aanwezig zal zijn. PLEIT2016 verbindt, wenselijk ook de dekens met de professionals op de werkvloer.

Het programma biedt ook dit jaar kennis op ieder ICT niveau. PLEIT nodigt niet alleen ICT Managers, Managing Partners, maar zeker ook de advocaat, notaris, deurwaarder en algemeen medewerkers uit op dinsdag 11 oktober 2016 aanwezig te zijn en te leren over dit onderwerp. De mens is immers de zwakste schakel in de ICT- ketting die PLEIT juist probeert te versterken.