Nieuws & blogs

7 tips voor meer rendement uit klantrelaties en CRM!

6 juli 2015

1. Kies je klanten!

De wereld is sneller geworden, technologie en automatisering en sociale media zijn een vast gegeven. De klant oriënteert zich via het internet en zoekt standaardoplossingen voor zijn probleem. Klantrelaties komen pas echt in beeld als duidelijk wordt wat het onderscheidend vermogen inhoudt. Klinkt wellicht als een cliché, maar als je niet kiest dan wordt je ook niet gekozen!

2. Maak lijsten van potentiële klanten die bij jouw DNA passen en leg dit vast.

Als je weet welke klanten bij je passen dan kun je gerichter de markt bewerken en relaties met succes benaderen. Vanaf het eerste contactmoment kun je de keten van contact tot betaalde factuur volgen. Met de inzichten verkregen uit het CRM systeem kun je sturen op de conversie en daarmee de status van de klantrelatie. Van suspect, prospect naar betaalde klantrelatie. Voorwaarde is wel dat je alle activiteiten gekoppeld aan een relatie in een systeem kan bijhouden.

3. Rendement uit klantrelatie = grip op de omzet.

Er is een gevoelsmatig spanningsveld als het gaat om de keuze om in de kostbare tijd uren te schrijven of relaties vanuit een systeem te beheren.Een papierberg uitprinten met alle uren geboekt op acquisitie volstaat niet om rendement vanuit de klantrelatie te optimaliseren.

Als je het CRM goed inzet win je een database aan kostbare relaties. Je krijgt zicht en grip op de betaalde omzet en kunt ook de kansen inschatten door het gebruik van een salesfunnel. 

4. Vraag de ICT leverancier om uitleg.

Uit onderzoek blijkt (ING economisch bureau, Tweedeling  door technologie, 12-6-2014) dat 53% zegt te investeren in technologie voor omzetverbetering, maar minder dan 5% denkt daarbij aan CRM / Businessdevelopment software. Dat terwijl meer dan de helft van de kantoren de technologie in het geheel niet gebruikt! Kennis van en kennis over de mogelijkheden van systemen blijkt één van de belangrijkste argumenten te zijn om technologie echt te laten werken in de onderneming. Haal dus kennis in huis! Bedenk hierbij dat het niet de techniek is die lastig doet. De belemmeringen zitten meestal in onszelf!

5. Voorkom dubbele contactvorming en benadering met CRM.

Met een goed CRM kun je voorkomen dat je geen dubbele contacten in je systemen krijgt. En vooral als je met collega’s wilt samenwerken dan is delen van gegevens van groot belang. Het staat buitengewoon onprofessioneel als een relatie tegelijk benaderd wordt door hetzelfde kantoor.

6. Oriënteer je op de markt van CRM.

Steeds meer advocatenkantoren onderkennen het belang van relatiemanagement en CRM. Er zijn ook steeds meer aanbieders die ook geschikt zijn voor de kleinere kantoren. In de zoektocht staat meestal gebruiksgemak wat betreft invoer en koppelingsmogelijkheden hoog op het wensenlijstje. De aanbieders geven niet alleen advies over producten maar er worden ook goede blogs bijgehouden over dit vakgebied.

7. CRM verrijkt met Social Media = Social CRM.

Met social CRM kun je de klantendata verrijken met gegevens die klanten zelf online zetten. Je hebt zo beter inzicht en kunt door alert te zijn net dat beetje extra aandacht geven en inspelen op de wensen van de klant. Door de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe samenwerkingsvormen, flexibele schil en ZZP’ers ontstaan nieuwe verbanden en netwerken en veel kleinere ondernemingen. Veel van deze contactpersonen zijn de spil van de onderneming en alle interacties en sociale media zijn daarbij van belang in ons dagelijks contact.

De auteur
Mr. Julius Scholten Executive businesscoach & Juridischrelatiemanagement voor advocaten en notarissen is oprichter van Maatwerkcontact een bureau voor juridisch relatiemanagement | Oprichter van Stichting ICN netwerk voor kennisintensieve professionals en partner bij kennisorganisatie Law4ce gericht op advocaten en notarissen. Tijdens PLEIT kom ik graag in contact met interessante mensen die ook op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen. Ik volg de discussies graag in aanloop naar het evenement op sociale media en blijf bij via de App van PLEIT.
 

"Al bloggend op weg naar PLEIT2015"
Deze blog is geschreven in het kader van PLEIT2015. Ben jij jurist op het gebied van ICT recht en wil jij graag een prikkelende of informatieve blog over dit thema delen? Of deel je graag jouw kennis als jurist over de ontwikkelingen op het gebied van ICT die jou raken? Stuur je blog dan naar: pleit@deadvocatenwijzer.nl. Wij verspreiden het artikel onder vermelding van je naam en (kantoor)website via de websites en social media kanalen van De Advocatenwijzer en PLEIT2015. Aanmelden voor PLEIT2015 kan deze zomer via de website www.pleit.nl. Hier kan je ook voor meer informatie terecht.